Mikael Janson 2005–2010

Ersättare i Göteborgs Kommunstyrelse

Vice ordförande
Göteborgs Spårvägar

Ersättare Göteborgs-
Regionens
Kommunalförbund

Ledamotskap:

Mikael M Janson

 

 

 

Något lite om mig...

 

Diverse Basfakta

Namn:
Mikael Janson
Född:
1965 i Mölndal
Bor:
Radhus på Hisingen
Familj:
Fru & tvillingar
Utbildning:
Ekonomie Magister, Samhällsvetare med humaniora, Gymnasieingenjör
Yrken:
Projektkoordinator/konsult, företagsutvecklare i litet växande industriföretag ("från källaren till marknadsledare"), utbildare, politisk kommuntjänsteman, fotograf, droskförare, kioskföreståndare på fångvårdsanstalt (med mera)
Politiska uppdrag:
Ersättare i Göteborgs Kommunstyrelse, Kommunfullmäktigeledamot, vice ordförande Spårvägen, suttit i Utbildningsnämnden, varit vice ordförande SDN Linnéstaden samt Riksdagsinhoppare (bland annat)
Ansvarsområden:
Äldrefrågor, Funktionshinder, Social Omsorg, Integration, Arbetsmarknad, IT
Övriga intresseområden:
Utbildning, Demokrati, Företagande och Stadsutveckling
Gillar:
Resor (drömda och genomförda)

 

 

Inaktualiteter...

Fler sidor av mig!

www.liberaldemokrat.nu/1998-2004/ hittar du mer om mig, vem jag är och vad jag gjort och vad jag jobbat för under främst åren 1998-2004. Den ger - företrädesvis i läsarna MS Explorer/Edge - en än mer fullödig bild av mig och vad jag arbetat för och det som står där står jag fortsatt för - tro inget annat!
 

...samt ett tack och hej!

En röst för Dig!

Sist, men inte minst; Tack till alla er som någon gång lagt en röst på mig.Jag står för min devis "En röst på mig är en röst för Dig!". Du är därför alltid välkommen att höra av dig med frågor, synpunkter och att ställa till svars.

Även om cyberrymden är bra och praktisk, så är mänskliga möten ännu bättre. Det var därför jag under fem års tid satt på ett café i Haga varje onsdag på min "personliga politikerjour" när stadsdels-nämnden Linnéstaden som jag då satt i vägrade anordna öppna möten. Det är därför jag alltid försöker komma ut och besöka verksamheter och mötesplatser så mycket jag kan.

 


 

 

Hej!


Jag heter Mikael Janson och var under åren 2005 till 2010 ersättare för Folkpartiet Liberalerna i Göteborgs Kommunstyrelse.

Det var fantastiskt roligt och hedervärt att ha fått den möjligheten att jobba för de liberala idéerna i Göteborg på heltid. Göteborg är ju en stad byggd på handel och internationellt utbyte och med en allt starkare utbildningsprofil. Mer liberalt än så kan det inte bli.
 

Men det finns också mycket som behöver förändras efter alldeles för många år av vänsterstyre. Och det var där jag kom in i bilden. Här finns det mesta samlat för egna och andras referenser.
 

Möjligheternas stad!

Vi behöver ett Göteborg med ljus och värme för alla, även dem som idag står längst ifrån bostad, arbete och utbildning. Ingen får lämnas efter i ett utanförskap av ensamhet, otrygghet, sjukdom, okunskap eller brottslighet.

Vi behöver ett Göteborg med verklig valfrihet, värdighet och trygghet för alla, särskilt de äldre och människor med funktionshinder. Inte likriktade lösningar som tvingas på även den som egentligen vill något annat.

Vi behöver ett Göteborg som genomsyras av öppenhet, delaktighet och tar tillvara varje människas unika möjligheter att växa som människa. Det är då hela göteborgssamhället kan växa och frodas till gagn för oss alla.

Vi behöver ett Göteborg som fokuserar på utbildning, entreprenörskap och det internationella perspektivet för att vara den motor som driver hela Västra Götaland till en framgångsregion i Europa och världen. Inte minst genom att ta till vara på potentialen i våra förortsområden.
 

Alla har rätt att få växa!

Det handlar om att på alla viktiga områden våga sätta ribban högt, ställa krav och följa upp dem samt i sin tur också ge förutsättningar för människor och verksamheter att såväl verkligen kunna nå målen, som känna delaktighet i formuleringen av dem.

Vi har alla rätt att ges möjligheter att överträffa oss själva utifrån våra egna förutsättningar. Vi har också alla rätt att själva få göra de viktiga valen i livet. Det vinner vi alla på för en bättre, mer kreativ och tryggare framtid i gemenskap med varandra oavsett vem vi är, varifrån vi kommer och vart vi vill!

Det är det jag vill och ytterst arbetar för, då 2005-2010, som nu!


Mikael Janson
 

 


 

 

Aktualiteter...

Nya sidor av mig!

www.mikaelmjanson.nu finns den information som finns att hämta om mig här och nu i det politiska livet. Allt på denna och följande sidor är ju annars från ett tidigare liv. Inte desto mindre är det det jag fortsatt står för och vill och önskar bygga vidare på.

 

Det fungerar helt enkelt som ett slags eget arkiv att ösa ur även för framtiden och mina nya sidor, oavsett vi pratar Göteborg, Västsverige, Sverige, Europa eller världen!

Välkommen helt enkelt till mina hem på nätet och att kontakta mig i verkligheten!

 

Kopia av hemsida med Mikael M Jansons aktiviteter, inspel och uppfattningar som Biträdande Kommunalråd (FP) i Göteborg 2005–2010.

FÖLJ MIN BLOGG I CYBERHAVET!

Göteborg