Mikael Janson 2005–2010

Ersättare i Göteborgs Kommunstyrelse

Vice ordförande
Göteborgs Spårvägar

Ersättare Göteborgs-
Regionens
Kommunalförbund

Ledamotskap:

Mikael M Janson: DU är viktigast...faktiskt!

 

 

 

Mitt, Ditt och Vårt Göteborg...


"Mycket är bra i Göteborg. Mycket kan bli bättre. Vi behöver en stad som tar tillvara alla fantastiska möjligheter. Och låter Dig få utlopp för Dina!

Mitt Göteborg är öppenhetens och toleransens stad med många möjligheter för varje människa att själv göra de viktiga valen i livet. Och med en självklar rätt att få hjälp och stöd när det behövs!

Satsa på framtiden och de som byggt framtiden; våra skolbarn, företagandet och de äldre! Sporra de duktiga! Glöm inte de glömda!"


Mikael Janson


 

 

Mikael som folder...

Sammanfattad i valet & kvalet:

(Mer från valet 2006 finns att hämta under "...och så några fler bilder!")
 

...samt mina program.

Diverse lagda aktuella rapporter:

Och några egna gamla programskrifter:

(Pdf-filer läses med gratisprogrammet Adobe Reader från www.adobe.com.)

 


 

 

En röst på mig
- är en röst för Dig!

  

 


 

 

Öppenhet, valfrihet, delaktighet...


Jag vill ha ett öppnare Göteborg. Ett Göteborg där Du är viktigast. Du vet bäst hur du vill forma Ditt liv.

Som samhällsmedborgare har vi ett ansvar för varandra och att bistå varandra när det behövs men också ge varandra frihet nog att få göra våra egna livsval så länge det inte går ut över någon annans möjligheter. Kommunens roll är att bistå när vi var och en som enskilda människor eller ens i frivillig samverkan inte klarar av att ge den omsorg och välfärd samt den växtkraft i trygghet som behövs.

Men det är fortfarande DU som genom ett öppet demokratiskt beslutsfattande i de gemensamma angelägenheterna och ett direkt eget inflytande i även den kommunala servicen skall ha makten och möjligheten att bestämma själv! Alla skall alltid uppmuntras och ges möjligheter till att få redskapen för att ta makten över sina egna liv! Dörren måste också alltid stå öppen för alla att komma igen och få nya chanser i livet!

Det är detta jag vill fortsätta försöka arbeta för såsom Din och alla göteborgares företrädare i fullmäktige.

 

Min plattform för Dig att gå på...
 

VALFRIHET OCH VÄRDIGHET för alla äldre göteborgare! Vi är och vill olika, även som äldre. Vi skall kunna bo kvar hemma eller få flytta till önskat boende. Vi skall kunna välja vilken hjälp vi vill ha och ges garanterad rätt till ett värdigt liv i trygg förvissning om att stödet finns där när det behövs!

TRYGGHET FÖR DEN OTRYGGE är trygghet för oss alla! Unga, invandrare, funktionshindrade och hemlösa står allt mer utanför vårt samhälle. Det skapar ett missmod, som i slutändan slår tillbaka mot oss alla. Det behövs därför jobb, företagande, trygghet samt ljus och värme för alla i hela Göteborg!

VI HAR RÄTT ATT FÅ VÄXA och att få kunna överträffa oss själva! Ingen skall lämna skolan utan nödvändiga kunskaper för att klara sig i livet. Ingen skall få gå i förkrympande sysslolöshet. Genom tydliga krav och kontinuerlig uppföljning kan stimulans och hjälp sättas in i tid, inte för sent!

GE FLER MÖJLIGHETER för en framtid för alla i hela Göteborg! Ge Göteborg kraft att vara en attraktiv tillväxtmotor. Ta vara på kraften i våra förortsområden. Fler levande torg, en ny älvtunnel och lokala idéhus för entreprenörskap och företagande. Satsa på högskolan och universitetet i centrum och en högklassig yrkeshögskola med internationell inriktning i Angered!

Kopia av hemsida med Mikael M Jansons aktiviteter, inspel och uppfattningar som Biträdande Kommunalråd (FP) i Göteborg 2005–2010.

FÖLJ MIN BLOGG I CYBERHAVET!

Göteborg