Mikael Janson 2005–2010

Ersättare i Göteborgs Kommunstyrelse

Vice ordförande
Göteborgs Spårvägar

Ersättare Göteborgs-
Regionens
Kommunalförbund

Ledamotskap:

Mikael M Janson: Och varför nu allt detta?!

 

 

 

Utrota intoleransen innan den
utrotar Dig...


"Skillnaden mellan högerextremister och vänsterextremister är att de förra vill utrota dem som skiljer sig från majoriteten, medan de senare vill utrota själva skillnaden mot majoriteten!

Men metoderna för att nå dithän är de samma har historien visat i all blodig oönskvärdhet!

Jämlikhet och ett rikare samhälle skapas istället genom tolerans för mångfalden och allas rätt till rättvis och lika behandling, utan medelmåttig uppifrån påbjuden likriktning eftersom lika förutsättningar för varje människa de facto kräver olika insatser från individ till individ!"


Mikael Janson


 

 

Folkpartist, javisst!

 

Liberalism - Inte svart
eller vitt, utan hela
färgskalan!

  

 


 

 

Varför Folkpartiet, av alla partier!?
 

Jag gick med i Folkpartiet sent 80-tal. Det var när jag var trött på alla som bara mumlade och klagade och skyllde allt ont på någon annan utan att själva göra något. Jag kände att det var rätt att stå upp för de idéer jag tror på.
 

Det var - och är fortfarande - bara Folkpartiet Liberalerna som i grunden står och alltid stått för frihet och företagande - valfrihet, demokrati och marknads-ekonomi - med ett gemensamt socialt ansvar för varandra och för de svagaste i samhället. Mot privilegiesamhälle och förkvävande kollektivism, här hemma och i hela världen för alla människor.


Så valet var enkelt.
 

Se till framtiden och de som byggt den!
 

För mig ligger alla barns och ungdomars rätt till fullvärdig utbildning och alla äldres rätt till en värdig vård och omsorg varmt om hjärtat tillsammans med en grundläggande uppfattning om att alla människor har rätt att få växa som människor i gemenskap med varandra. Det är det som bygger framtiden.
 

Det är så vi får hela samhället att växa såväl humanistiskt som ekonomiskt och inte minst skapar grogrund för mer entreprenörskap inom alla sektorer inklusive fler företag som vågar anställa - grunden för hela vårt välstånd och våra möjligheter att lyfta även dem som annars hamnar utanför.
 

Vad har jag med mig i bagaget då?
 

Under min något brokiga studietid och därefter har jag provat på många olika arbeten, från taxichaffis via kiosken på en fångvårdsanstalt till att bygga upp ett industriföretag från hörnet av en skum lagerlokal till att bli marknadsledare.
 

Tillsammans med mitt intresse för att resa och uppleva andra länder har jag fått med mig en hel del givande erfarenheter och inblickar tycker jag nog.
 

Politiskt har tiden som politisk tjänsteman i kommunledningen i majoritetsställning samt åren i stadsdelsnämnden Linnéstaden med alla sina spännande ansvarsområden och även inhoppet i riksdagen givit mig mest. Särskilt tiden i Linnéstaden med alla möten med människor i olika livssituationer inom förskola, skola, äldreomsorg, funktionshinder, socialt utanförskap och allt vad det är var stimulerande - och kämpig.
 

Tro inte att det alltid är lätt att på sin fritid ha ansvar för en sådan stor verksamhet.

Den insikt jag bär med mig av allt detta är att oavsett vem vi är så bär vi innanför alla ytligt synbara olikheter med oss så mycket gemensamt, som kan sammanfattas i en önskan om att få leva i fred och frihet tillsammans med andra och med kraft och möjlighet att själva få bestämma över våra liv. Det är när det förkvävs som motsättningar och i värsta fall våld växer fram.
 

Vad kan jag tillföra som en kraft för fler?
 

Vi behöver bli fler som driver på för ett öppnare beslutsfattande.
 

Vi behöver bli fler som visar att vi måste få till stånd en politik som sätter utbildning och omsorgen om de mest utsatta i centrum.
 

Vi behöver blir fler som inte bara i ord, utan också handling, vill underlätta för företagande.
 

Vi behöver, avslutningsvis, bli fler som ser till att ge alla människor samma chanser och möjligheter oavsett kön, etnicitet, personlig bakgrund, sexuell läggning, religion eller vad det nu är, så länge ingen annan människas livschanser riskerar att förkvävas av en oförbehållsam tolerans även mot det intoleranta. Där går gränsen.
 

Det är i alla fall så jag ser det!

 

Kopia av hemsida med Mikael M Jansons aktiviteter, inspel och uppfattningar som Biträdande Kommunalråd (FP) i Göteborg 2005–2010.

FÖLJ MIN BLOGG I CYBERHAVET!

Göteborg

Ett kort på och lite kort - nåja :) - om mig...

Mikael om sann "folkpartism"...

- Valaffisch 1936 -

 

-Valaffisch 1944 + bokomslag Fp 100 år-